KBB ve BAŞ BOYUN CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER MUAYENEHANESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Türk Hukuk Mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca, KBB ve BAŞ BOYUN CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER MUAYENEHANESİ’ne (“OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER”) başvuran hastalara/danışanlara ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Hastaların/danışanların kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, hastaların/danışanların kişisel verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından alınmaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Ziyapaşa Blv.Çınarlı Mh. 61025 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi A.Blok No:28 İç Kapı No:56, 01120 Adana” adresinde faaliyet göstermekte olan OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER MUAYENEHANESİ tarafından işlenecektir. OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER, KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU”, GDPR kapsamında ise “VERİ KONTROLÖRÜ” olarak kabul edilmektedir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK m.4 ve GDPR m.5 ile ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından işlenecektir.

KİMLİK BİLGİLERİNİZ:Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız ve/veya pasaport numaranız ve/veya geçici T.C. kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, pasaport bilgileriniz, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz.
İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ:Adresiniz (ikâmetgah/iş yeri), telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız), elektronik posta adresiniz, IP adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ve sair iletişim verileriniz.
SAĞLIK BİLGİLERİNİZ:Kan grubunuz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, reçete bilgileriniz, hormonal bilgileriniz, cinsel hayatınıza ilişkin bilgileriniz, vücut analiz ve ölçümleme bilgileriniz, cilt analiz bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız ve tarafınıza uygulanacak tedavi ve uygulamalar için gerekli diğer sağlık verileriniz.
FOTOĞRAF/VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİZ ile SES VERİLERİNİZ: Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında kayıt altına alınan fotoğraf ve/veya videolarda yer alan görüntü ve ses kayıt verileriniz.
MALİ BİLGİLERİNİZ:Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz.
TRANSFER ve KONAKLAMA BİLGİLERİNİZ:Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamında gelen Sağlık Turisti iseniz, transfer bilgileriniz, uçak bileti gidiş dönüş bilgileriniz, otel konaklama bilgileriniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

Kişisel Verileriniz; hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, medikal uygulamalar ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuat gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alabilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer, konaklama, tercüman hizmetlerini planlayabilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurabilmek, Sağlık Turizmi Mevzuatları çerçevesinde sunulan tıbbi hizmetler hakkında 3. Kişileri bilgilendirebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve ticari güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek amaçlarıyla, KVKK ve GDPR’ a uygun olarak, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından KVKK ve GDPR kapsamında işlenecektir:

Kimlik Verileriniz; muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, medikal uygulamalar ve bakım hizmetlerini yürütebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.
İletişim Bilgileriniz;tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirmek, randevu süreçlerini yönetmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri tanıtmak, bilgilendirmek, duyurmak ve özel günlerde tebrik ve kutlama amacıyla işlenebilecektir.
Sağlık Bilgileriniz;tıbbi tedavilerinizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek, tedavi sürecinizde gerekli görüldüğü takdirde bir başka uzman hekimden konsültasyon alabilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri süresi dahilinde muhafaza edebilmek, yürürlükteki Sağlık Hukuku ve Sağlık Turizmi Mevzuatları kapsamında yer alan yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.
Fotoğraf, Video ve Ses Kayıt Bilgileriniz; OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından tedavi sürecini gözlemleyerek yönetebilmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla, tarafınıza uygulanan tıbbi işlem hakkında, Sağlık Turizmi Mevzuatları çerçevesinde ülkemizde sağlık hizmeti almak isteyen yabancı kişileri tıbbi açıdan bilgilendirmek amacıyla işlenebilecektir.
Mali Verileriniz;ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edebilmek ve herhangi bir ücret fazlası olması halinde ücret iadesi amacıyla işlenecektir.
Transfer ve Konaklama Bilgileriniz; Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer ve konaklama hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tıbbi tedavinizin gerçekleştirilebilmesi ve tedavinize ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yine yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuat doğrultusunda işlenecektir. İlgili kişisel verilerinizi sağlamamanız durumunda, tıbbi tedavinizde hizmet verecek olan OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’a yüklenen yasal yükümlülükler gereği gibi yerine getirilemeyecek ve tedaviniz ve/veya iyileşme süreçleriniz başarılı bir şekilde yürütülemeyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in sunduğu sağlık hizmetine bağlı olarak;

Muayene ve tedavi amacıyla OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’e gelerek, tarafınıza uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, sağlık raporlarınız ve sağlık verilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız ile muayene bulgularınız vasıtasıyla,
OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER‘in uygulayacağı tedaviye ilişkin “Hasta Bilgilendirme ve Onam Formunu” doldurmanız vasıtasıyla,
OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’e ait kurumsal web sitesi “https:/drsedatkoyunsever.com” üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,
OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’a ait kurumsal e-posta adresine “info@drsedatkoyunsever.com” göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,
OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in tarafınıza uyguladığı/uygulayacağı tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında kayıt altına alınan fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,
Talebiniz üzerine ve gerekli olduğu hallerde; OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından uzaktan erişim yoluyla online olarak teşhis ve kontrollerinizin yapılabilmesi amacıyla, kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hizmet aldığınız uzaktan bağlantı uygulamaları hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook/bip /telegram/clubhouse vs.) kullanarak OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’e gönderdiğiniz yazılı/sesli/görsel (fotoğraf ve/veya video kaydı) mesajlarınız ve bu uygulamalar üzerinden kurduğunuz online sesli/görüntülü aramalarınız vasıtasıyla,
Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram/youtube/ facebook/ twitter/linkedin/clubhouse vs.) yer alan OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’e ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla,
Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesapları (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin,google vs.) üzerinden OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in yaptığı tanıtım ve bilgilendirmelerde yer alan “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile otomatik olarak işlenmesine izin vererek aktardığınız bilgileriniz vasıtasıyla,
OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in muayenehanesinde mevcut kablosuz internet ağına (wi-fi) misafir kullanıcı olarak katılmak istemeniz durumunda, mevzuatlar gereği alınan teknik tedbirler kapsamında kullanılmakta olan log-kayıt cihazları (firewall) vasıtasıyla,
toplanacak ve muayene, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri boyunca OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN/İŞLEYİCİ” sıfatıyla; sözlü, yazılı, kamera ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirler ile birlikte, fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK ve GDPR ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız alınmak şartıyla işlenebilecektir.

AÇIK RIZA BEYANINIZIN ALINMASININ GEREKTİĞİ DURUMLAR

GDPR madde 6/1/a ve KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda ancak açık rızanız alınmak suretiyle, Kişisel Verileriniz işlenebilecektir;

OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından verilen tıbbi hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı, duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı ve/veya eposta gönderilmesi ve mobil iletişim kurulması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.
Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında tedavinin gelişimini gözlemlemek amacıyla alınan fotoğraf ve/ veya video kayıtlarınızın OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’e ait sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin, clubhouse vs.) ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.
Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır.
Ancak, aşağıdaki hallerde OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından AÇIK RIZANIZ ARANMAYACAK, AÇIK RIZANIZ KULLANICISI OLDUĞUNUZ SERVİS SAĞLAYICISI TARAFINDAN ALINMIŞ SAYILACAKTIR;

Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram /facebook/telegram/clubhouse vs.) kullanarak, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’e yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ve bu yolla uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’e ait işbu KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesini kabul etmiş, sizinle bu uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesine rıza göstermiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamaların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş sayılırsınız.
Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesine ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcılarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin elektronik posta hizmet sağlayıcınız tarafından yurt dışına aktarılmasına açık rıza vermiş sayılırsınız.
OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’e aktarılacak ve OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından, okumakta olduğunuz kendisine ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’e ait Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini kabul etmiş, bildirdiğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in tarafınıza ulaşmasına, sizinle iletişime geçmesine açık rıza vermiş sayılırsınız.
Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin, vs.) yer alan OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’e ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in, verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini kabul etmiş ve ilgili uygulama üzerinden sizinle iletişime geçilmesine açık rıza vermiş sayılırsınız.
AÇIK RIZA BEYANI ARANMAKSIZIN VERİLERİNİZİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR

GDPR madde 9/2/h ve KVKK madde 6/3 uyarınca;

Muayene, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, Kanun gereği sır saklama yükümlülüğü altında bulunan OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından, Özel Nitelikli Kişisel Veri sayılan Sağlık Verileriniz, açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.
GDPR madde 6/1/b ve KVKK madde 5/2/c uyarınca;

Tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir.
GDPR madde 6/1/f ve KVKK madde 5/2/f uyarınca meşru menfaatlerimize istinaden;

Hasta memnuniyeti ve talep yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir.
GDPR madde 6/1/c, KVKK madde 5/2/a ve KVKK 5/2/ç uyarınca hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın Kişisel Verileriniz işlenecektir;

Hasta dosyası oluşturulması.
İlgili mevzuatı gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi.
Ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edilmesi.
Vergi ödemelerinin ifa edilmesi.
Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.
Sağlık Turizmi Mevzuatı gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.
Veri güvenliğinizin sağlanması.
Yargı Makamları nezdinde hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi.
İdari Kurum ve Kuruluşlar nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz; KVKK 8. ve 9. maddelerine ve GDPR 45. ve 49. maddelerine uygun olmak suretiyle, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirmesi, gerektiğinde diğer uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alınması, Uluslararası Sağlık Turizmi Mevzuatına ilişkin idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerinin planlanması, hastalar ile iletişim kurulması, kontrol randevu süreçlerinin yönetilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik ve ticari güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sağlık Turizmi Mevzuatları çerçevesinde ülkemize Sağlık Turisti olarak gelmek isteyen yabancı kişilere sunulan tıbbi hizmetlerin tanıtılması amaçlarıyla; amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde, mevzuatın öngördüğü Gizlilik Sözleşmeleri akdedilerek ve gerekli tüm idari ve teknik güvenlik tedbirleri sağlanmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kapsamda, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından işlenen Kişisel Verileriniz;

Konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere,
Sigortalı Çalışanlarına,
Tedarikçilerine,
Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri
Hukuk Danışmanı
Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları
Tercümanlar
Web Danışmanı
Veri Koruma Görevlisi
IT Danışmanı
Turizm Acentaları
Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
Yargı Makamlarına aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜRESİ

Kişisel Verileriniz, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından, yasal olarak saklamaya yükümlü olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır. Belgeleme ve saklama yükümlülükleri, ticaret, vergi ve sağlık mevzuatı ile ilgili yerel normlardan kaynaklanmaktadır. Aşağıda gösterilen tabloda Kişisel Verilerinize ait saklama süreleri yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ

SAKLAMA SÜRELERİ

Kimlik Bilgileriniz

Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

İletişim Bilgileriniz

Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

Sağlık Bilgileriniz

Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

Fotoğraf ve Video Bilgileriniz

Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 20 Yıl

Mali Bilgileriniz

Hizmet Alan Kişiye Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 5 Yıl

MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİ YAŞ SINIRI

KVKK kapsamında, hastalar/danışanlar en az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bizzat onay verebilecektir. Bu yaş sınırının altında olan hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

GDPR kapsamında, Avrupa Birliği ülke vatandaşları ile Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet eden hastalar/danışanlar, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayları en az 16 yaşında ya da ülkelerinde şart koşulan yaş sınırında olmak kaydıyla bizzat verebilirler. Bu yaş altındaki hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER‘e rıza vermeniz hâlinde, GDPR 6/1/a ve KVKK 5/1 uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi bildiririz. Rızanızı geri alma beyanınızı aşağıda belirtilen irtibat adresimize yine aşağıda belirtildiği şekilde ilettiğiniz takdirde rızanız geri alınacaktır.

GDPR UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Veri Sahibi olarak Kişisel Verileriniz GDPR uyarınca da korunmaktadır. GDPR’ın yetki alanına girildiği hallerde (Avrupa Birliği vatandaşları veya Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler) Veri Sahiplerinin hakları şu şekildedir;

Erişim Hakkı (GDPR madde 15):Veri sahibi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’e başvurarak teyit etme, kişisel verilerin işlenmesi halinde GDPR m.15’de yer alan detayları öğrenme hakkına sahiptir.
Düzeltme Hakkı (GDPR madde 16):Veri Sahibi, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER uhdesinde bulunan ve tarafına ait değişen kişisel verilerini her zaman için başvurarak düzelttirme hakkına sahiptir.
Silme Hakkı (GDPR madde 17):Veri Sahibi, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakkına sahiptir. GDPR madde 17’de belirtilen hususlar meydana geldiği takdirde OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından, kişisel verileriniz, gecikmeye mahal verilmeksizin silinecektir.
İşlemenin Kısıtlanması Hakkı (GDPR madde 18):
Veri Sahipleri, Kişisel Verilerinin güncelliği konusunda itiraz etmeleri halinde, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından Kişisel Verilerin doğruluğu teyit edilene kadar, Veri Sahibi olarak verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptirler.
Veri Sahibi, Kişisel Veri işlenme faaliyetinin yasa dışı olması nedeniyle Kişisel Verilerinin silinmesini talep ettiği durumlarda, talebi gerçekleşene kadar verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
Veri Sahibi, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in işleme amacı doğrultusunda artık kişisel verilerine ihtiyaç kalmadığı durumlarda, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
Veri Sahipleri, GDPR 21/1 maddesi uyarınca işleme faaliyetine itiraz ettikleri durumlarda, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in veri işlemedeki meşru sebeplerinin Veri Sahibi’nin meşru sebeplerine ağır basıp basmadığı doğrulanana kadar, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptirler.
Veri Taşınması Hakkı (GDPR madde 20):Veri Sahibi, teknik olarak mümkün olduğu taktirde, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER uhdesinde tutulmakta olan Kişisel Verilerini her zaman için başvurarak, başka bir kontrolöre aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak işbu hak, veri işlemenin rızaya dayandığı zamanlarda veya sözleşmenin gerektirdiği hallerde kullanabilecektir.
İtiraz Hakkı (GDPR madde 21):
Veri Sahibi, GDPR Madde 6(1)’in (e) veya (f) bentleri kapsamında profilleme dâhil olmak üzere, Kişisel Verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelere dayanarak itiraz etme hakkına sahiptir. OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER, Veri Sahibinin menfaatlerinin, haklarının ve özgürlüklerinin üzerinde olan veya yasal bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması gibi güçlü bir meşru neden gösteremezse, Kişisel Verileri işleyemez.
Veri Sahibi, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amaçları ile işlendiği durumlarda, söz konusu doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profilleme de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinin bu amaçla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir.
Veri Sahibi, doğrudan pazarlama amaçlarıyla Kişisel Verilerin işlenmesine itiraz ettiği takdirde Kişisel Veriler artık bu tür amaçlar için işlenmeyecektir.

KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; GDPR’da yer alan veri sahibi haklarına ilişkin maddeler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER ’in, “Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad.Erdinç Binaları. No:22 A3 Blok Kat:1 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL” adresine gelerek bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak “info@genkord.com” mail adresine iletebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası/pasaport numarası/geçici T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER’in gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK ve GDPR tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER tarafından İŞLENMESİNE özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Aydınlatma Metnini okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz.

OP. DR. SEDAT KOYUNSEVER, KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” GDPR kapsamında “KONTROLÖR” sıfatıyla bildirmektedir.

Saygılarımızla.